Get Adobe Flash player

Przygotowanie uczestników projektu „Biznesowo kompetentni”

Wszyscy uczniowie, którzy w 2021 roku wyjadą do Sewilli w Hiszpanii w ramach organizowanego przedsięwzięcia: „Biznesowo kompetentni” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego od 20 marca do 17 kwietnia 2021 r.  uczestniczyli w 21 godzinach zegarowych  dodatkowych zajęć mających na celu jak najlepsze przygotowanie do realizowanej mobilności.

Zajęcia, które realizowali uczniowie miały charakter językowy, kulturowy, poruszane były zadania z przedsiębiorczości ale też merytoryczny i pedagogiczny. Uczniowie podczas zajęć poznali i utrwalili słownictwo związane z tematyką projektu, poruszane były zagadnienia z działów: życie codzienne, podróże i turystyka praca i angielski w biznesie, kultura, nauka i technika oraz ćwiczyli spontaniczne wypowiedzi w języku angielskim. Stworzyli również mini słowniczek biznesowy polsko angielski. Poznali również kulturę i historię hiszpańską. W związku z tym, że zajęcia odbywały się w czasie około wielkanocnym uczniowie zapoznali się też z tradycjami wielkanocnymi Hiszpanów oraz zredagowali dla nich życzenia świąteczne.

Celem zajęć było  jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole.

Słowniczek biznesowy