Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2015 - 2016

      W piątek 24 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny   2015/2016. W ten uroczysty dzień uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Rek, która powitała przybyłych gości:  Wójta Gminy Stanisławów- pana Adama Sulewskiego i Zarząd Rady Rodziców. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom efektów całorocznej pracy oraz wręczyła wszystkim szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, a uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy promowali szkołę poprzez udział w konkursach oraz wręczyła podziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom z klasy piątej oraz ślubowanie klasy VI. Następnie Pan Wójt Adam Sulewski wręczył specjalną nagrodę dla najlepszych szóstoklasistów: Pauliny Ciszkowskiej i Łukasza Kuźmy.
     Na tą szczególną okazję uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Anny Kowalczyk przygotowali piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, podziękowań i pożegnalnych piosenek. Piąta klasa pod opieką p. Urszuli Młoduchowskiej również zaprezentowała program artystyczny, w którym na wesoło żegnała starszych kolegów. Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy prezentację multimedialną o klasie VI, która była pięknym upominkiem od uczniów z klasy V. Po uroczystej akademii odbyły się jeszcze spotkania z wychowawcami w klasach i można już było zacząć wakacje !

ZDJĘCIA2016.06.24 Zakończenie Roku Szkolnego

 

                                                                                         ,,Najlepszym nie jest ten,

                                                                                          kto zwycięża, lecz ten,

                                                                                         który walczy do końca,,

 

         Pod takim hasłem w dniu 10.06.2016r odbyły się w Szkole Podstawowej w Ładzyniu

VIII ,,Gminne Igrzyska dla klas 0-3’’. O godzinie 9.00 Pani Dyrektor Mirosława Rek przywitała uczniów ze szkół z Pustelnika, Stanisławowa i Ładzynia, którzy stawili się do wspólnej rywalizacji. Wszystkie dzieci zapoznała z harmonogramem imprezy, a następnie zachęciła do udziału w zawodach, zwracając uwagę na ogromną rolę sportu w rozwoju psychofizycznym każdego człowieka.Pani dyrektor podkreśliła również, jak ważne są zasady fair play w rywalizacji.

       Dzieci zmagały się w następujących konkurencjach bieg na czas, skok w dal, rzut do celu
 i rzut piłeczką palantową. Przede wszystkim, dopisała pogoda, a rywalizacji towarzyszyło wiele emocji.

       W miłej i podniosłej atmosferze wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani przez Panią Dyrektor Mirosławę Rek medalami i pucharami, ufundowanymi przez Wójta Gminy Stanisławów. Wśród klas ,,O’’ najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej
w Ładzyniu, II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku, a III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Stanisławowie. Natomiast rywalizacja klas I-III zakończyła się zwycięstwem SP w Stanisławowie, II miejsce przypadło SP w Ładzyniu, a III SP
w Pustelniku.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały organizatorki Pani Małgorzata Szwajkowska i Pani Urszula Dzido.

 

ZDJĘCIA2016.06.10 Igrzyska 

 

„DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU”

 w dniu 01.06.2016r

Rozpoczęcie o 8.45

Powitanie i rozpoczęcie imprezy przez Panią Dyrektor

 • Klasy I-III
 • Skok w dal z rozbiegu
 • Rzut piłeczką palantową
 • Bieg dokoła  boiska
 • Klasy IV-VI
 • Skok w dal z rozbiegu
 • Rzut piłeczką palantową
 • Bieg dokoła  boiska
 • Rozgrywki w ,,Dwa ognie”
 • Mecz piłki nożnej
 • Ok.11 - rozdanie nagród
 • 11.30 -dyskoteka  dla klas 4-6

    W dniach 09 - 10 maja 2016 r. uczniowie klas III –VI z wychowawcami pojechali na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną. Trasa wiodła przez Toruń – Szlak Piastowski. Kierownikiem wycieczki była pani Anna Kowalczyk.
    Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z dziedzictwem polskiej kultury   i historią zwiedzanych zabytków.
    Pierwszego dnia zwiedziliśmy najpiękniejsze zabytki Torunia: Stare Miasto, Krzywą Wieżę, Dom Mikołaja Kopernika. Na rynku mogliśmy kupić pamiątki i pierniki z których to miasto słynie. Największą atrakcją okazało się pieczenie tradycyjnych pierników w Piekarni Mistrza Bogumiła. W tym dniu czekała na nas jeszcze jedna atrakcja: w kosmicznym kinie Planetarium, dzięki dziesiątkom projektorów podziwialiśmy Wszechświat zbliżony na odległość ręki.
      Drugi dzień wycieczki to kolejne wspaniałe atrakcje: zwiedzaliśmy z przewodnikiem Bazylikę św. Trójcy z romańskimi kolumnami i Rotundę św. Prokopa w Strzelnie, weszliśmy na Mysią Wieżę w Kruszwicy i przeszliśmy przez Park Solankowy do tężni w Inowrocławiu. Zwiedziliśmy Palmiarnię i Pijalnię wód, w której skosztowaliśmy inowrocławskich wód mineralnych: „Inowrocławianki” i leczniczej „Jadwigi”.
    Wyjazd dostarczył wszystkim uczestnikom wielu niesamowitych przeżyć. Podczas tej wycieczki uczniowie mogli się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków naszego kraju, o których uczyli się na lekcjach w szkole.

ZDJĘCIA09-10.05.2016 Wycieczka do Torunia