Mali detektywi

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 1 brali udział w  projekcie "Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?". W ramach zajęć dzieci pod kierunkiem wychowawczyni pani Teresy Kozłowskiej szukały odpowiedzi na pytania: Jak rozpoznawać emocje?, Ile jest kolorów? Co można zobaczyć na portrecie? Jak bezpiecznie korzystać z internetu? Jak tropić zwierzęta? Czy można uczyć się szybciej? Jak odróżnić prawdę od fałszu?
Zajęcia oparte na metodach aktywizujących pozwoliły uczniom wzbogacić wiedzę w zakresie edukacji plastycznej, informatycznej oraz rozwinąć ich kompetencje społeczne.

Zdjęcia jeszcze sprzed pandemii :)