Get Adobe Flash player

      W piątek 24 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny   2015/2016. W ten uroczysty dzień uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Rek, która powitała przybyłych gości:  Wójta Gminy Stanisławów- pana Adama Sulewskiego i Zarząd Rady Rodziców. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom efektów całorocznej pracy oraz wręczyła wszystkim szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, a uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy promowali szkołę poprzez udział w konkursach oraz wręczyła podziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom z klasy piątej oraz ślubowanie klasy VI. Następnie Pan Wójt Adam Sulewski wręczył specjalną nagrodę dla najlepszych szóstoklasistów: Pauliny Ciszkowskiej i Łukasza Kuźmy.
     Na tą szczególną okazję uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Anny Kowalczyk przygotowali piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, podziękowań i pożegnalnych piosenek. Piąta klasa pod opieką p. Urszuli Młoduchowskiej również zaprezentowała program artystyczny, w którym na wesoło żegnała starszych kolegów. Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy prezentację multimedialną o klasie VI, która była pięknym upominkiem od uczniów z klasy V. Po uroczystej akademii odbyły się jeszcze spotkania z wychowawcami w klasach i można już było zacząć wakacje !