Get Adobe Flash player

Dnia 30 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Ładzyniu odbył się Gminny Konkurs Języka Polskiego dla uczniów kl. VI przygotowany przez Panią Urszulę Młoduchowską przy współudziale Pani Agnieszki Ciszkowskiej.

 W rywalizacji brali udział uczniowie z dwóch szkół podstawowych : z Ładzynia i Stanisławowa. Stanisławowską podstawówkę reprezentowały: Natalia Musiał, Joanna Kuć, Magdalena Kaim i Anna Ciszkowska. Do konkursu uczennice przygotowywały Panie Agnieszka Badura i Izabela Szczepanik.

Podstawówkę z Ładzynia reprezentowali: Oliwia Popławska, Paulina Ciszkowska, Łukasz Kuźma i Mateusz Fijołek. . Uczniowie ci zostali przygotowani  przez Panią Urszulę Młoduchowską.

 Celem spotkania było:

  1.      Inspirowanie do rozwijania uzdolnień humanistycznych uczniów.
  2.      Pogłębianie zainteresowań językiem polskim.
  3.      Rozwijanie kreatywności.
  4.      Motywowanie szkół do rozpoznania i rozwijania kompetencji polonistycznych uczniów.
  5.      Wyłonienie talentów polonistycznych.
  6.      Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym
  7.      Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych polonistycznie, ich nauczycieli i opiekunów.

 

Po dość długiej rywalizacji jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zdobyła uczennica ze SP w Stanisławowie – Magdalena Kaim

II miejsce zdobył uczeń ze SP w Ładzyniu – Mateusz Fijołek

III miejsce przypadło uczennicy ze SP w Ładzyniu – Paulinie Ciszkowskiej.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundował Wójt Gminy Stanisławów Pan Adam Sulewski