SPOTKANIE Z PISARKĄ
 
     Dnia 14 maja 2014 roku w murach naszej szkoły gościła Pani Stanisława Gujska - poetka, pisarka i autorka książek dla dzieci młodzieży. Towarzyszyli jej: p. Sebastian Zdanowicz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie i p.Krystyna Trąbińska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie.
     Pani Stanisława Gujska związana jest z powiatem mińskim, a szczególnie z gminą Jakubów,skąd pochodzi. Pisarka w niezwykle ciepłych i barwnych słowach odkrywała przed uczniami tajniki swojego pisarstwa i prezentowała swoje najnowsze wiersze angażując do wspólnego czytania dzieci i dorosłych.
     Autorka chętnie odpowiadała na pytania i rozdawała autografy. Uczniowie mieli możliwość zakupienia książeczek autorstwa p.Gujskiej.
                                                                                                                                                                                                   Teresa Kozłowska