HISTORIA SZKOŁY


Szkoła Podstawowa w Ładzyniu w obecnym budynku istnieje od 1962 roku. Jednak mieszkańcy tejże miejscowości od zawsze doceniali znaczenie nauki pisania i czytania w języku polskim. Zawsze czuli się Polakami, patriotami i odważnie walczyli o polskość. Wspólne dochody gromadzone ze sprzedaży ryb oraz polowań w pobliskich lasach przeznaczali na opłacanie wynajętego lokalu, gdzie uczyły się dzieci.
 
Pierwsza w dziejach Ładzynia izba szkolna znajdowała się w domu zajmowanym przez p.Pawła Fetnera. Następnie dzieci uczyły się w domu p. Marii Cudnej, a jeszcze później w domu p.Włodzimierza Parola. Przez pierwsze lata nauka odbywała się nielegalnie, gdyż ówczesne władze carskie zabraniały nauki w języku polskim.
 
Z czasem, w miarę rozrastania się Ładzynia gospodarze postanowili wykupić na własność drewniany budynek mieszkalny i ofiarować go na potrzeby szkoły. Budynek ten stanowił własność p.Pawła Fetnera, który zrezygnował z niego, gdyż jego lokalizacja nie odpowiadała właścicielowi. W 1911 roku za sumę 1300 rubli wieś stała się właścicielem budynku, który stoi do dziś. Obiekt ten od 1962 roku stał się szkołą. Potem przez wiele lat mieściło się w nim przedszkole. Obecnie stanowi własność prywatną.
 
Dnia 22 lipca 1962 roku oddano do użytku nowy budynek, wybudowany jako pomnik 1000-lecia istnienia państwa polskiego. uroczystość odbyła się w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN i udowodniła, że ogłoszone przez polską władze ludową hasło "Ziemia, władza i wiedza dla ludzi" jest w pełni realizowane. W uroczystości otwarcia nowej szkoły uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz powiatowych, budowniczowie szkoły, miejscowe społeczeństwo, nauczyciele i młodzież szkolna. Dużym przeżyciem było wystąpienia Kazimierza Gembińskiego - pierwszego nauczyciela szkoły, szermierza walki o oświatę i polskość narodu pod zaborem rosyjskim. Aktu przecięcia wstęgi dokonał przewodniczący prezydium PRN tow. Henryk Karolak. Odsłonięto tablicę pamiątkową "Szkoła - Pomnik 1000 - lecia Państwa Polskiego".
 
Odtąd młodzież mogła korzystać z pięknych nowych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i biblioteki. Budowę szkoły rozpoczęto za kierownictwa Antoniego Nitczyńskiego, a ukończono pod kierownictwem Władysławy Ruszkiewicz. Wtedy to dokończono przenosin z rozrzuconych po wsi budynków, umeblowano nowy gmach oraz zgromadzono materiał na ogrodzenie terenu wokół szkoły. Za kierownictwa p. Haliny Szabali dokonano częściowo ogrodzenia placu szkolnego i zakrzewiono teren przedszkolny. Kolejny kierownik szkoły p. Kazimierz Szaniawski dokończył ogrodzenie terenu szkolnego, rozbudował budynki gospodarcze i doprowadził do powstania boiska szkolnego.
 
Kolejne lata przyniosły inne poważne inwestycje: centralne ogrzewanie, kanalizację, budowa sanitariatów. Zostały dobudowane dwie sale. W jednej obecnie mieści się biblioteka szkolna i filia biblioteki gminnej, w drugiej oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 3,4 i 5 - letnie. W roku 1999 rozpoczęła działalność szkolna kuchnia i stołówka, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z dożywania. Od roku 2007 w szkole funkcjonuje również pracownia komputerowa, w której dzieci od najmłodszych lat mogą uczyć się podstaw informatyki.
 
15 września 2019 r. w czasie Pikniku rodzinnego dokonano uroczystego otwarcia nowo dobudowanej części szkoły, w której znalazły się: pokój nauczycielski oraz dwie sale lekcyjne, w tym sala językowa profesjonalnie wyposażona dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 
Od 2021 r. trwa budowa sali gimnastycznej.